Moderné vzdelávanie na Fakulte masmédií PEVŠ zabezpečí aj spolupráca s TV Markíza

Moderné vzdelávanie na Fakulte masmédií PEVŠ zabezpečí aj spolupráca s TV Markíza

(Bratislava, 24.10.2017) Kvalitné štúdium masmédií s dôrazom na prax .To prináša svojim študentom Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ). Dôkazom je nadviazanie spolupráce s TV Markíza, ktorá dopĺňa portfólio partnerov len pár dní po podpise memoranda so spravodajskou TA3. Obe médiá budú spolupracovať s fakultou prostredníctvom viacerých spoločných aktivít

Podľa oboch memoránd sa študenti môžu tešiť na nové príležitosti, ktoré im sprostredkujú hodnotnú prax, priblížia im prácu v médiách, ale tiež poskytnú pracovné príležitosti a celkovo pomôžu pri štarte budúcich mediálnych pracovníkov.

„Kvalitní pedagógovia, hĺbka poznania, materiálne vybavenie sú nevyhnutné podmienky prípravy budúcich novinárov,“ vysvetľuje dekanka Fakulty masmédií PEVŠ, prof. Iveta Radičová. „Prax, skúsenosť, štipendiá a široké spektrum priamej spolupráce s médiami a ich pracovníkmi zaručujú ich úspešnosť a uplatnenie po absolvovaní štúdia.”

Ta3 aj Markíza zabezpečia cykly prednášok/workshopov na Fakulte masmédií PEVŠ, na ktorých budú mať študenti možnosť diskutovať so špičkovými odborníkmi. Najlepšie študentské práce budú v daných médiách aj publikované, čo je pre začínajúcich žurnalistov veľkou referenciou do budúcnosti. Televízie ponúknu aj prax pre vybraných študentov počas štúdia a možnosť získať pracovný pomer.

Navyše, po dosiahnutí bakalárskeho titulu, môžu televízie podporiť najschopnejších študentov formou štipendia. Vybraní absolventi po ukončení magisterského štúdia majú možnosť získať ročný kontrakt v danom médiu. TA3 dokonca ponúka príležitosť pre mimoriadne nadaných študentov stať sa členom projektu medzinárodnej výmeny reportérov s partnerskými televíziami v zahraničí.

<<< Späť