Na slávnostnú inauguráciu profesora Sterna prídu významné osobnosti slovenského akademického a spoločenského života

Na slávnostnú inauguráciu profesora Sterna prídu významné osobnosti slovenského akademického a spoločenského života

(Bratislava, 12. 5. 2017) Inaugurácia nového rektora Paneurópskej vysokej školy, Dr.h.c. prof. Ing. Juraja Sterna PhD., sa uskutoční 16.mája na Tomášikovej ulici v Bratislave.

Rektori vyše dvadsiatich vysokých škôl na Slovensku, veľvyslanci z desiatich krajín, ale aj osobnosti slovenského spoločenského a politického života ako Iveta Radičová, Mikuláš Dzurinda, Martin Bútora, Pavol Frešo, Ján Čarnogurský, Ladislav Snopko, Pavol Demeš, či Andy Hryc, prijali pozvanie na inauguráciu nového rektora Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) – Dr.h.c. prof. Ing. Juraja Sterna PhD. Slávnostná ceremónia sa uskutoční dňa 16.5. o 11.hodine v budove PEVŠ na Tomášikovej 20 v Bratislave.

Popredný ekonóm a pedagóg, Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern PhD., nastúpil do funkcie po prof. JUDr. Jánovi Svákovi, DrSc., ktorý na najväčšej súkromnej škole na Slovensku pôsobil ako rektor dve funkčné obdobia.

Profesor Stern (1940) je predsedom správnej rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) a tiež bývalým rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Významne sa pričinil o rozvoj vzdelanosti a medzinárodnej spolupráce. Jeho aktivity v týchto oblastiach boli okrem iného ocenené tiež Čestným doktorátom Ekonomickej univerzity v Budapešti, rakúskym Dvojitým krížom, či Pribinovým krížom II.triedy. Vystúpil na viacerých sympóziách, najmä v zahraničí (Rakúsko, Nemecko, Česko, Španielsko, Holandsko, USA), kde sa usiloval o propagáciu účasti Slovenska na európskej kooperácii. Bol členom výboru Ekonomickej a sociálnej komisie v Bruseli.

Rodený Bratislavčan pôsobil vo funkcii rektora na Ekonomickej univerzite v Bratislave od roku 1995. Dva roky bol prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie (SRK). Je autorom niekoľkých ekonomických publikácií a desiatok učebných textov.

<<< Späť