Paneurópska vysoká škola získala nových partnerov pre vzdelávanie

Paneurópska vysoká škola získala nových partnerov pre vzdelávanie

V priebehu posledných dní pribudli do portfólia spolupracovníkov Paneurópskej vysokej školy dve nové mená: Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) a spoločnosť INCOMA.

Jednou z priorít Paneurópskej vysokej školy je čo najefektívnejšie prepojiť vzdelávanie s praxou. Vďaka uzatvoreným spoluprácam so širokým spektrom spoločností, inštitúcií a organizácií majú študenti možnosť zapojiť sa priamo do pracovného procesu, získať nové praktické zručnosti cez odborné prednášky, rozšíriť si svoje vedomosti a nadobudnúť nové kontakty, ktoré im pomôžu naštartovať kariéru.

V priebehu posledných dní pribudli do portfólia spolupracovníkov PEVŠ dve nové mená: Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) a spoločnosť INCOMA.

Memorandum o porozumení a spolupráci podpísal 1.júna so Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) prezident asociácie  Ing. Vladimír Sirotka, CSc.. a rektor PEVŠ Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. Podpisom Memoranda sa obe strany  zaviazali rozvíjať spoluprácu najmä v oblasti zvýšenia profesionálnej úrovne a kvality všetkých procesov podnikateľských činností, ako aj vzdelávania a výskumu v danej oblasti na akademickej pôde PEVŠ s osobitným dôrazom na rodinné podnikanie.

V stredu 31.mája dekan Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ, doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA, a odborný garant doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD. podpísali Memorandum o spolupráci s  konateľkou spoločnosti INCOMA Ing. Bohumilou Tauchmannovou.

Spoločnosť INCOMA Slovakia, s.r.o., sa venuje najmä organizácii  špecializovaných odborných medzinárodných konferencií, prieskumov a vzdelávacích národných projektov spoločenskej zodpovednosti. Spolupráca prebehne primárne na spoločných projektoch, akými sú odborné konferencie, podpora stability makroekonomiky a realizácia prieskumov.

Memorandum nadväzuje na projekt, ktorý v spolupráci s INCOMA realizovali študenti Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. V rámci neho uskutočnili prieskum podielu slovenských výrobkov v obchodných reťazcov. Výsledky  predstavili na tlačovej konferencii, kde zaujali nielen odbornú verejnosť, ale aj médiá.

Medzi partnerov PEVŠ v súčasnosti patria Národná rada Slovenskej republiky, nadnárodné spoločnosti Dell či IBM, vydavateľský dom News and Media Holding, Slovenský futbalový zväz, Liga za duševné zdravie, Národná asociácia realitných kancelárií, Slovenská asociácia poisťovní, Slovenská advokátska komora, významné advokátske kancelárie, IT firmy a mnohé ďalšie spoločnosti, inštitúcie a organizácie.

<<< Späť