SOCIÁLNA KOGNÍCIA NA KONTINUU NORMA-PATOLÓGIA – PREDNÁŠKA DR. HAJDÚKA

SOCIÁLNA KOGNÍCIA NA KONTINUU NORMA-PATOLÓGIA – PREDNÁŠKA DR. HAJDÚKA

Fakulta psychológie pozýva na prednášku “Sociálna kognícia na kontinuu norma – patológia”, ktorú bude viesť PhDr. Michal Hajdúk, PhD.
PhDr. Michal Hajdúk, PhD. pracuje ako výskumník na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UK a ako klinický psychológ na Psychiatrickej klinike Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Ťažiskovo sa venuje narušeniu sociálnej kognície a každodenného fungovania u pacientov so schizofréniou a taktiež štúdiu paranoidno-perzekučných bludov.
Je absolventom Fulbrightovho štipendia, počas ktorého pôsobil na School of Behavioral and Brain Sciences na University of Texas at Dallas, USA. Je riešiteľom grantov APVV, VEGA, SLS.
Pozvaná prednáška sa uskutoční v utorok, 2. októbra 2018 v čase 14.00 – 15.00 hod. v Aule Maxima.
Srdečne pozývame všetkých záujemcov o psychológiu, kolegov a študentov z Paneurópskej vysokej školy aj z externého prostredia.
Hajduk prednáška
<<< Späť