Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora Paneurópskej vysokej školy

Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora Paneurópskej vysokej školy

Volebná komisia Akademického senátu PEVŠ pre voľby kandidáta na rektora oznamuje, že v stanovenom termíne boli v súlade s požiadavkami vnútorného predpisu školy – Predkladanie návrhu kandidáta na rektora a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie Akademickým senátom PEVŠ za kandidáta na rektora PEVŠ navrhnutí:

  1.   Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.

Predstavenie kandidáta a voľby kandidáta na rektora PEVŠ sa uskutočnia na zasadnutí Akademického senátu PEVŠ dňa 11. marca 2021 o 10.30 hod. v miestnosti Aule Maxima nachádzajúcej sa v budove PEVŠ na Tomášikovej ulici 20 v Bratislave.

Bratislava 1. marca 2021        RNDr. Ján Lacko, PhD., predseda Volebnej komisie

<<< Späť