Výsledky volieb do Akademického senátu PEVŠ

Výsledky volieb do Akademického senátu PEVŠ

Dňa 14.02.2018 sa konali voľby do zamestnaneckej aj študentskej  časti Akademického senátu Paneurópskej vysokej školy.

Zamestnanencký časť: Z celkového počtu 80 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 57 , t.j. 71,25%, ktorým boli vydané hlasovacie lístky. Z odovzdaných 57 hlasovacích lístkov bolo 57 platných (100%) a 0 neplatných.

Študentský časť: Z celkového počtu 1800 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 140 , t.j. 7,78 %, ktorým boli vydané hlasovacie lístky.Z odovzdaných 140 hlasovacích lístkov bolo 135 platných (96,4%) a 5 neplatných (3,6%).

Zástupcov za jednotlivé fakulty aj s počtom hlasov nájdete v dokumente: Voľby do Akademického senátu PEVŠ

 

 

<<< Späť