Výsledok doplňujúcich volieb do Akademického senátu Fakulty informatiky PEVŠ

Výsledok doplňujúcich volieb do Akademického senátu Fakulty informatiky PEVŠ

V doplňujúcich voľbách Akademického senátu Fakulty informatiky PEVŠ zo dňa 14. februára 2018 boli zvolení za členov títo kandidáti v poradí:

Zamestnanecká časť:

1. Kozák Štefan, prof. Ing., PhD.

Ústav aplikovanej informatiky

Študentská časť:

1. Ukropec Juraj 1.r.Bc./ EXT

2. Bátovský Ivan 3.r.Bc./ D

3. Horniczká Veronika 3.r.Bc./ D

4. Mészáros Áron 3.r.Bc./ D

Náhradník

Löki Roland 3.r.Bc./ D

 

<<< Späť