Zoznam kandidátov do volieb za členov Akademického senátu PEVŠ

Zoznam kandidátov do volieb za členov Akademického senátu PEVŠ

Do volieb Akademického senátu PEVŠ, ktoré sa budú konať 14. februára 2018, sú zaregistrovaní títo kandidáti:

 

Fakulta práva

 

Zamestnanecká časť:

 

 1. Tittlová Marcela, doc. JUDr., PhD.

Ústav verejného práva

 1. Radka Kolkusová, JUDr., PhD.                  

Ústav súkromného práva

 1. Andrea Demovičová, Mgr., PhD.

Ústav teórie a dejín a spoločensko-vedných disciplín

 1. Andrej Karpat, JUDr., PhD.

Ústav medzinárodného a európskeho práva

 1. Radka Straková, Ing.

Rektorát PEVŠ

 

Študentská časť:

 1. Bori Oliver   ……………… 2.Bc./ D
 2. Gečevský Adam ……………… 2.Bc./ D                           
 3. Hlavatá Viktória ……………… 2.Bc./ D

 

Fakulta ekonómie a podnikania 

 

Zamestnanecká časť:

 

 1. Stehlíková Beáta, prof. RNDr., CSc.

Ústav ekonomiky

 1. Mura Ladislav, doc. PhDr. Mgr., Ing. PhD.

Ústav medzinárodného podnikania

 1. Okruhlica František, doc. PhDr., PhD.

Ústav manažmentu a marketingu

 1. Brezina Ivan, Ing., PhD.

Ústav ekonomiky

 1. Chovanová-Supeková Soňa, doc. Ing., PhD.

Ústav manažmentu a marketingu

 

Študentská časť:

Magnusová Simona …………………..2.r. Bc./ D

Polák Jozef………………………………….1.r. Bc./ D

 

Fakulta masmédií

 

Zamestnanecká časť:

 

 1. Vavrová Yvonne, PhDr., MgA., PhD.

Ústav mediálnej tvorby

 1. Kasarda Martin, doc. PhDr., Dr.

Ústav mediálnej tvorby

 1. Szomolányi Anton, doc. Mgr., Art.D.

Ústav designu médií

 

Študentská časť:

 

 1. Čistá Daniela, Bc.   ……………… 1.r.Mgr./ D
 2. Brezová Andrea, Bc.  …………. 1.r.Mgr./ D

 

 Fakulta psychológie

 

 

Zamestnanecká časť:

 

 1. Naništová Eva, doc. PhDr., CSc.

Ústav klinickej psychológie

 1. Zajac Lukáš, Mgr., PhD.

Ústav všeobecnej psychológie

 1. Kanderová Desanka, PhDr., PhD.

Ústav školskej a pracovnej psychológie

 

Študentská časť:

 

 1. Füle Tereza   ……………………….. 3.r.Bc./ D
 2. Skýpalová Nikoleta…………….. 3.r.Bc./ D

 

Fakulta informatiky

 

Zamestnanecká časť:

 

 1. Hlaváč Július, Ing., PhD.

Ústav aplikovanej informatiky

 1. Lacko Ján, RNDr., PhD.

Ústav aplikovanej informatiky

 1. Kozák Štefan, prof. Ing., PhD.

Ústav aplikovanej informatiky

 

Študentská časť:

 

 1. Mészáros Áron………………. 3.r.Bc./ D
 2. Ukropec Juraj ………………… 1.r.Bc./ EXT

 

 

 

 

 

 

 

<<< Späť