Kurzy - Právo

Digitálna stopa v trestnom konaní

Prednáška: Digitálna stopa v trestnom konaní

 

Téma digitálnej stopy patrí medzi najaktuálnejšie problematiky trestného práva. Rozsah zaisťovaných digitálnych stôp pre účely trestného konania narastá v posledných rokoch závratným tempom. Aj napriek tomu na túto problematiku normatívne právo dostatočne nereflektuje. Digitálne stopy sú dnes zaisťované pri dokazovaní všetkých druhov trestnej činnosti, kde sa pre jej páchanie používa výpočtová technika, komunikačné prostriedky, dátové siete a pod.

 

Stručný obsah prednášky:

 • Digitálna stopa (pojem, definícia, hmotný a nehmotný substrát)
 • Ustanovenie § 90 trestného poriadku a pojem počítačové údaje
 • Nedostatky právnej úpravy Trestného poriadku vo vzťahu k digitálnej stope
 • E-mailové správy ako digitálna stopa v európskom práve
 • Autenticita digitálnej stopy
 • Vyhľadávanie, zber, zhromažďovanie, zaisťovanie, preprava a skladovanie digitálnych stôp
 • Skúmanie a popisovanie digitálnej stopy
 • Rozmnoženina, kópia, sekundárna rozmnoženina, image digitálnej stopy
 • Existujúca judikatúra
 • Záverečné zhrnutie

 

Prednášajúci – JUDr. Ing. Eduard Jenčo, MBA

Prednášajúci je odborníkom na informačné technológie uznávaným doma i v zahraničí. Pôsobí ako súdny znalec v oblasti informačných technológií, ktorý vykonáva znaleckú činnosť vo všetkých štyroch odvetviach. Má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie v odbore právo, informačné technológie, ekonómia a manažment a riadenie podnikov. Zaoberá sa poradenstvom pri dodávke informačných technológií, ktoré poskytuje mnohým nadnárodným spoločnostiam, stredným a veľkým podnikom, ako aj orgánom štátnej správy. Je autorom teórie digitálnej stopy a prednáša právo zamerané na informačné technológie na 4 univerzitách v USA, Európe a Ázii.

 

Termín prednášky: 21.04.2017 (9:00 – 15:30; miestnosť Odeon, 2. poschodie)

Cena: 90 EUR

 

Informácie o spôsobe úhrady príslušného poplatku:

 • Banka: Tatrabanka, a.s. Hodžovo nám. 3, 850 05, Bratislava, Slovenská republika
 • IBAN: SK8311000000002628117107, Variabilný symbol bude pridelený každému účastníkovi
 • SWIFT: TATRSKBX
 • Forma úhrady: prevodom z účtu, vkladom v hotovosti na účet; platba musí byť na účte pripísaná najneskôr deň pred konaním prednášky

Prihláška sa podáva elektronicky na tomto linku

Kontaktná osoba:

Hlavný koordinátor ďalšieho vzdelávania PEVŠ, n.o. (Bratislava):  PhDr. Miriama Čižmárová, PhD.

Tel: +421 911 478 998
Tel: +421 2 6820 3621
E-mail: miriama.cizmarova@paneurouni.com