Uchádzači

Ďalšie vzdelávanie

Kvalitné vzdelanie je na PEVŠ našou prioritou a z toho dôvodu ponúkame okrem riadne akreditovaného vysokoškolského štúdia aj ďalšie možnosti, ako prehlbovať svoje vedomosti bez ohľadu na vek, bydlisko, či profesijné záujmy a skúsenosti. Všetky spôsoby ďalšieho vzdelávania zabezpečujeme s precíznosťou a s dôrazom na individuálny prístup. Našim cieľom je radosť zo získania nových zručností a vedomostí, ktoré vám pomôžu rozšíriť si svoje obzory a zároveň vás posunúť vpred vo vašej kariére.

Kurzy ďalšieho vzdelávania ponúkame v sídle PEVŠ v Bratislave vo Vysokých Tatrách alebo v Brne. 

Aktuálna ponuka ďalšieho vzdelávania

Názov Titul Oblasť Termín realizácie Cena
Profesijný študijný program LLM LLM (Master of Laws) Právo  5/2020 – 2/2021  4460 €
Profesijný študijný program MBA MBA (Master of Business Administration) Ekonomika  5/2020 – 2/2021  4460 €
PRINCE2® Foundation Certifikát na vyžiadanie
NewLeaders Academy Certifikát na vyžiadanie 1000 €
Ako spoznať človeka Certifikát Psychológia na vyžiadanie 349 €
Konflikty a ich riešenie Certifikát Psychológia na vyžiadanie 349 €
Semináre k rigoróznej práci Psychológia na vyžiadanie 349 €
Univerzita 3. veku – Základy práva Certifikát Právo 2019/2020 50 €
Univerzita 3. veku – Základy psychológie Certifikát Psychológia 2019/2020 50 €
Ako sa pripraviť na pracovný pohovor a výberové konanie Certifikát Psychológia na vyžiadanie 290 €

* Paneurópske centrum ďalšieho vzdelávania

** Štúdium sa absolvuje paralelne so štúdiom na Fakulte ekonómie a podnikania

Pripravujeme:

Názov Titul Oblasť Termín realizácie Cena
Konania vo veciach osvojenia Certifikát Civilné právo procesné na vyžiadanie od 25 €
Digitálna stopa v trestnom konaní Certifikát Trestné právo na vyžiadanie 90 €

 

Kontaktná osoba:

Hlavný koordinátor ďalšieho vzdelávania PEVŠ, n.o. : koordinátor: Ing. Roman Hruška, LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281

E-mail: roman.hruska@paneurouni.com