Fakulta ekonómie a podnikania

HOSŤOVANÁ PREDNÁŠKA NA FAKULTE EKONÓMIE A PODNIKANIA

Dňa 28.11.2023 sa na predmete FINANCIE uskutočnila prednáška na tému “Finančná gramotnosť v bankovníctve”.
Prednášku moderovala Ing. Stanislava Veselovská, PhD., ktorá uviedla hosťa zo spoločnosti Partners Group SK  Mgr. Miladu Ivánkovú, s ktorou udržiava Fakulta ekonómie a podnikania viacročnú spoluprácu.
Na záver hosťovanej prednášky sa uskutočnila diskusia na prednesenú tému.

<<< Späť