Fakulta ekonómie a podnikania

Hosťovaná prednáška na predmete Poisťovníctvo pre podnikateľa

Hosťovaná prednáška na predmete Poisťovníctvo pre podnikateľa

Dňa 19. februára 2024 sa uskutočnila na predmete „Poisťovníctvo pre podnikateľa“ hosťovaná prednáška na tému „Možnosti životného poistenia pre podnikateľa“.

Vyučujúca Ing. Stanislava Veselovská, PhD. pozvala zo Slovenskej asociácie poisťovní Ing. Ivetu Szabo, úspešnú absolventku FEP PEVŠ, ktorá podala a vysvetlila študentom dôležitosť životného poistenia a možnosti ochrany podnikateľov a ich zamestnancov pred rôznymi rizikami.

V závere prednášky si študenti pozreli krátky film a v následnej diskusii im bolo zodpovedané na otázky týkajúce sa poistenia podnikateľov.

 

 

<<< Späť