Fakulta ekonómie a podnikania

Oznam o výsledku volieb kandidáta na dekana Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ