Fakulta ekonómie a podnikania

Zrušenie obhajoby dizertačnej práce

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Anny Kotáskovej, plánovaná na deň 11. 3. 2020 je zrušená z dôvodu opatrení prijatých v súvislosti so šírením koronavírusu.

<<< Späť