Fakulta informatiky

Konferencia CYBERNETICS & INFORMATICS´22

Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri SAV (SSKI) organizuje medzinárodnú IEEE konferenciu CYBERNETICS & INFORMATICS´22, ktorá je zároveň 31. konferenciou Kybernetika a informatika, tradične organizovanou vedeckou spoločnosťou SSKI pri Slovenskej akadémii vied. Táto popredná medzinárodná konferencia je organizovaná každý druhý rok s cieľom prezentovať najnovšie teoretické a praktické výsledky v oblasti informatiky, komunikácií a riadenia pre ich využitie v priemysle, službách a iných aplikáciách. Konferencia CYBERNETICS & INFORMATICS´22 je organizovaná pod hlavičkou IEEE – ktorá predstavuje najväčšiu technickú profesijnú organizáciu vo svete. IEEE podporuje  organizovanie vybraných významných vedeckých podujatí s cieľom podpory rozvoja pokrokových technológií v prospech ľudstva. Vybrané príspevky z konferencie budú zaradené do svetových databáz Scopus a WOS.

Fakulta informatiky PEVŠ  a jej pracovníci patria medzi popredných organizátorov tejto významnej konferencie,  sú  členmi programového a organizačného výboru konferencie (RNDr. J. Lacko, doc. RNDr. E. Ružický) a prof. Š. Kozák je predsedom programového výboru konferencie.

Konferencia sa bude konať 11.9. – 14.9 2022 vo Višegrade (Maďarsko) v hoteli Silvanus. Bližšie informácie sú na stránke www.sski.sk

<<< Späť