Fakulta informatiky

Robotická súťaž aj v tejto sezóne

V dňoch 10. a 11. mája sme usporiadali každoročnú technickú súťaž pre mládež FIRST LEGO League, v rámci ktorej súťažiace tímy vo veku 9 – 16 rokov riešia konštrukciu robotov pre určené úlohy. Súťaž je celosvetová s jednotným zadaním, avšak v tejto sezóne vzhľadom na zdravotnú situáciu sa nekonajú vyššie medzinárodné kolá. Preto tiež prebehla v prostredí online a až v máji, nie začiatkom roku. Napriek danej situácii sa na našej regionálnej súťaži zúčastnilo až 24 súťažných tímov z oblasti Bratislavy a Západoslovenského kraja. Každý tím poslal vopred video ako jeho robot zdoláva prekážky, vykonáva úlohy a potom sa zúčastnil hodinového online stretnutia s porotou kde prezentoval konštrukciu robota a aj svoj všeobecný projekt, týkajúci sa v tejto sezóne určenej témy ako dosiahnuť aby sa ľudia viac pohybovali. Tri najlepšie tímy postupujú do celoslovenského kola. Okrem nášho regionálneho kola v Bratislave poriadaného na Paneurópskej vysokej škole prebiehajú regionálne kolá na Žilinskej univerzite, na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na stredných školách v Prešove a Liptovskom Mikuláši a v dome kultúry v Žiari nad Hronom. Súťaž pre našu krajinu organizuje občianske združenie FLL Slovensko (www.fll.sk). Všetci organizátori a pozvaní členovia poroty majú naše veľké poďakovanie za svoju ochotu a čas, ktorý venovali tejto súťaži a mohla sa uskutočniť aj za týchto podmienok. Zostáva dúfať, že ďalšiu sezónu sa všetci znovu stretneme osobne v budove našej školy.

<<< Späť