Kontakty

Rektorát

Rektor

Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
PEVŠ

Tel: +421 2 4820 8803

E-mail: rektor@paneurouni.com

Kancelária rektora

Ing. Marcela Galovská
Rektorát

Tel: +421 2 4820 8803, +421 905 741 097

E-mail: rektorat@paneurouni.com

Prorektor pre výskum, vedu a grantovú politiku

prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Rektorát

Tel: +421 2 6820 3643

E-mail: ludovit.hajduk@paneurouni.com

Prorektor pre vzdelávaciu činnosť

doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Rektorát

Tel: +421 2 4820 8838

E-mail: zuzana.vincurova@paneurouni.com

Riaditeľ

RNDr. Michal Mutňanský
PEVŠ n.o.

Tel: +421 2 4820 8811

E-mail: michal.mutnansky@paneurouni.com

Výkonný člen Správnej rady

prof. Ing. Aleksandr Ključnikov, PhD.
Rektorát

Tel: +421 2 4820 8803

E-mail: aleksandr.kljucnikov@paneurouni.com

Vedúci

JUDr. Slavomír Rudenko, PhD.
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy

Tel: +421 2 4820 8807

E-mail: slavomir.rudenko@paneurouni.com