Fakulta ekonómie a podnikania

Úradné oznamy

Fakulta ekonómie a podnikania má nového dekana 29. 09. 2016 Druhá najstaršia fakulta PEVŠ, Fakulta ekonómie a podnikania, rozbehla v poradí 12 akademický rok 2016/17 pod vedením nového dekana, doc. Ing. Antonína Korauša, PhD., LL.M., MBA. Svoje…
Rozvrh inžinierskeho štúdia FEP ZS 2016/17 22. 09. 2016 Rozvrh inžinierskeho štúdia pre zimný semester akademického roka 2016/17 sa nachádza na nasledujúcom linku v informačnom systéme FEP:   https://is.paneurouni.com/auth/dok_server/slozka.pl?id=19683
Rozvrh Bc. štúdia – zimný semester 2016/17 22. 09. 2016 Rozvrhy kompletného bakalárskeho štúdia sa nachádzajú na nasledujúcej adrese v informačnom systéme: https://is.paneurouni.com/auth/dok_server/slozka.pl?ds=1;dok=1;id=19682   V prípade 1. a 3. ročníka sa rozdelenie ročníka do krúžkov nachádza v prílohe rozvrhu.
Oznam o výsledkoch volieb kandidáta na funkciu FEP PEVŠ 19. 05. 2016 AS FEP PEVŠ po tajnom hlasovaní dňa 17.mája 2016 prijal uznesenie, na základe ktorého navrhol Správnej rade PEVŠ vymenovať za dekana FEP  PEVŠ: doc. Ing. Antonína…