Fakulta ekonómie a podnikania

Úradné oznamy

OZNAM O ZRUŠENÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC 12. 06. 2017 Obhajoby dizertačných prác na Fakulte ekonómie a podnikania v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore 3.3.18. Medzinárodné podnikanie sa dňa 15.6. 2017…
OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC 06. 06. 2017 V dňoch 15. 6. 2017 a 16.6. 2017 sa uskutočnia na Fakulte ekonómie a podnikania obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného…
Časový harmonogram akademického roka 2017/2018 01. 06. 2017 Na stiahnutie: Časový harmonogram akademického roka 2017/2018  
OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNÝCH SKÚŠOK 28. 04. 2017 V dňoch 16.5. 2017 a 17.5. 2017 sa uskutočnia na Fakulte ekonómie a podnikania dizertačné skúšky v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v…
Štátne skúšky 10. 04. 2017 Tézy na štátne skúšky - inžinierske štúdium 2016/2017
Štátne skúšky 10. 04. 2017 Tézy na štátne skúšky - bakalárske štúdium 2016/2017
Prednáška „ Interný audit a riadenie podnikateľského rizika“ na FEP 13. 03. 2017 Dňa 04. 04. 2017 (utorok) o 13.30 hod. bude mať vo Veľkej aule Fakulty ekonómie a podnikania prednášku Ing. Ľuboš Vančo, partner a predseda Rady partnerov spoločnosti KPMG Slovensko…