Kancelária Národnej rady SR diskriminuje súkromné vysoké školy

Kancelária Národnej rady SR diskriminuje súkromné vysoké školy

10.6.2019, BratislavaPlánovaná inaugurácia pani Zuzany Čaputovej na post prezidentky Slovenskej republiky bude negatívne ovplyvnená ďalšou kauzou. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky na túto slávnostnú udalosť pozvala rektorov všetkých verejných a štátnych vysokých škôl. Rektorky a rektori súkromných vysokých škôl boli zo zoznamu pozvaných hostí nepochopiteľne vynechaní.

Ako súkromná vysoká škola, ktorá patrí medzi lídrov vo vysokoškolskom vzdelávaní na Slovensku si dovoľujeme vyjadriť nespokojnosť s týmto krokom Kancelárie Národnej rady SR. Paneurópska vysoká škola bola založená v roku 2004 a odvtedy získala akreditácie na viac ako 40 študijných programov, na 3 stupňoch štúdia, v externej a dennej forme a je oprávnená uskutočňovať inauguračné a habilitačné konania. Má okolo 17000 absolventov a v súčasnosti okolo 2000 študentov. V Slovenskej republike je súkromné školstvo, ktoré by malo byť zdravou alternatívou verejného vzdelávania, neustále znevýhodňované.

O to viac nás znepokojuje postoj Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorom táto inštitúcia rozlišuje medzi súkromným, štátnym a verejným a tento postup vnímame ako diskriminačný. Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., rektor Paneurópskej vysokej školy tvrdí, že: „Takáto selekcia vyvoláva neželané asociácie s udalosťami, ktoré Slovensko a svet zažili v minulom storočí. V demokratickej spoločnosti nemôžeme dovoliť takúto formu diskriminácie a selekcie. Študenti a pedagógovia musia byť rovnoprávni, bez ohľadu na formu zriadenia školy, na ktorej študujú.“

Prezidentka Slovenskej republiky je prezidentkou aj všetkých zamestnancov, pedagógov, vedeckých pracovníkov a študentov, rovnako súkromných vysokých škôl ako verejných či štátnych.

<<< Späť