Fakulta ekonómie a podnikania

Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.

Pracovisko: Ústav manažmentu a marketingu

E-mail: rektor@paneurouni.com