Poruchy učenia u detí je možné odhaliť v skoršom veku – prof. Mikulajová

Poruchy učenia u detí je možné odhaliť v skoršom veku – prof. Mikulajová

Výsledkom zahraničných spoluprác na medzinárodnej úrovni vo výskume a vede je nová podporná batéria testov MABEL, pomocou ktorej vedia odborníci – školskí psychológovia, ale aj logopédi, diagnostikovať rizikové deti s poruchami učenia. 

Pedagogička Fakulty psychológie PEVŠ, prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. sa aktívne venuje testovaniu ranej gramotnosti, konkrétne jej oblasť skúmania je orientovaná na poruchy učenia u detí. Pani profesorka v rozhovore na portáli eduworld vysvetlila, čo znamená skratka MABEL, čo je to raná gramotnosť u detí, ako sa rozvíja, ako a kedy sa prejavujú poruchy učenia a ako môžu rodičia pracovať s dieťaťom, ktoré trpí týmito poruchami.

Viac o batérii testov MABEL si môžete prečítať tu.

 

 

 

<<< Späť