Fakulta psychológie

Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

Funkcia: Vedúca ústavu

Pracovisko: Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 0.08-2
Tel: +421 2 4820 8868

E-mail: marina.mikulajova@paneurouni.com