Konfigurácia počítačových sietí I, II

Konfigurácia počítačových sietí I, II

Výhody:
 • moderne technicky vybavené učebne a laboratóriá Fakulty informatiky PEVŠ
 • možnosť získať certifikát uznávanej vzdelávacej inštitúcie
 • možnosť pokračovať na riadnom bakalárskom štúdiu Fakulty informatiky PEVŠ
Teoretické princípy fungovania počítačových sietí
 • Princípy prenosu informácie
 • Vrstvový model sieťovej komunikácie
 • RM ISO/OSI a porovnanie s TCP/IP
 • Režimy adresovania
 • Všeobecné komunikačné mechanizmy
 • Riadenie toku
 • Riadenie chybovosti
 • Protokolové Dátové Jednotky
 • Aktívne sieťové prvky
 • Evolúcia počíačových sietí
Predstavenie smerovačov Cisco
 • HW smerovača Cisco
 • Operačný systém Cisco IOS
 • Pripojenie sa ku smerovaču – konzola
 • Konfigurácia cez príkazový riadok (CLI)
 • Pripojenie cez SSH / Telnet klient
 • Spôsoby zápisu príkazov, orientácia módoch IOS
 • Konfigurácia rozhraní
 • Konfigurácia IPv4 adries
 • Konfigurácia IPv6 adries
 • Konfigurácia statického smerovania v IPv4
 • Konfigurácia statického smerovania v IPv6
 • Konfigurácia dynamického smerovania v IPv4
 • Konfigurácia dynamického smerovania v IPv6
 • Nastavenie zabezpečenia prístupu ku konfiguračném rozhraniu smerovača
 • Zálohovanie a obnovenie konfigurácie a obrazu operačného systému
Technológie fyzicke a linkovej vrstvy
 • Prehľad štandardizácie – rodina protokolov IEEE 802
 • Siete typu Ethernet
 • Fyzická a logická topológia
 • Evolúcia štandardu IEEE 802.3
 • Prenosové médiá
 • Štruktúra ethernetového rámca
 • Bezdrôtové počítačové siete – WiFi
 • Evolúcia štandardu IEEE 802.11
Protokoly sieťovej vrstvy
 • Protokol IP
 • Adresácia v IPv4 – základy
 • Evolúcia adresácie v IPv4
 • Smerovanie v IPv4
 • Statické a dynamické smerovanie
 • Smerovanie protokoly – distance vector a link state
 • Protokol RIP
 • Protokol OSPF
Protokoly vyšších vrstiev
 • Protokoly transportnej vrstvy – TCP a UDP
 • Protokoly aplikačnej vrstvy
 • Systém DNS
 • Protokol HTTP
 • Protokol SMTP
 • Protokoly POP a IMAP
Konfigurácia siete
 • Protokol ARP
 • Princíp činnosti DHCP
 • Protokol DHCP pre siete IPv4
 • Protokol DHCP pre siete IPv6
 • DHCP klient
 • DHCP server/agent
 • Integrované príkazy sieťovej diagnostiky operačných systémov Windows a Linux
 • Doba trvania: 6 dni
 • Termín: 17/18
 • Cena kurzu je od 450 €

 

 

E-Prihláška na KURZ

 

 1. Založte si e-prihlášku prostredníctvom linku E-Prihláška na KURZ
 • pri zakladaní zvoľte namiesto fakulty „Ďalšie vzdelávanie“, vyberte si KURZ
 • nezabudnite si poznačiť vaše vygenerované prihlasovacie údaje
 1. Skompletizujte sekcie e-prihlášky „Osobné údaje“ a „Adresy uchádzača“
 2. Počkajte, budeme vás v najbližších dňoch kontaktovať

 

Infolinka pre uchádzačov

Ing. Roman Hruška,LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281
E-mail: roman.hruska@paneurouni.com