Aktuality

Knižný veľtrh Bibliotéka 2018 za účasti PEVŠ

Bibliotéka 2018

Za účasti prorektora Paneurópskej vysokej školy prof. Ľudovíta Hajduka začal sa dnes v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave ďalší ročník knižného veľtrhu Bibliotéka, na ktorom nechýba ani stánok Paneurópskej vysoke školy. Informácie, ktoré súvisia so štúdiom a úspechmi PEVŠ a jej fakúlt si môžu návštevníci pozrieť do 11. novembra. Okrem informácií o vysokoškolskom štúdiu sa záujemcovia môžu informovať o ďalšom vzdelávaní a o profesnom štúdiu LL.M a MBA. Študentov a absolventov PEVŠ môžete nájsť na stánku č. 22.

Nestačí len zdôrazňovať, že veda a technika sú pre rast spoločnosti nevyhnutnou súčasťou, musíme predovšetkým motivovať mladých ľudí, aby sa orientovali na vedu a techniku. Len tak odborná i laická verejnosť naozaj uverí, že je potrebné vnímať vedu a techniku pozitívne,“ podčiarkol Ľ. Hajduk.
Veľtrh Bibliotéka tento rok sprevádza aj niekoľko podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky, a to celoštátne finále súťaže vedecko-technických bádateľských projektov Festival vedy a techniky AMAVET a interaktívna výstava Veda netradične.Súčasne sa v priestoroch Incheby koná aj Národná konferencia s názvom Veda a technika na Slovensku a v medzinárodnom výskumnom a vzdelávacom priestore – Smerovanie ku kvalite a vedomostiam. Dnes večer bude Bratislave aj slávnostné odovzdávanie Cien za vedu a techniku ako ďalšie z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018.

Knižný veľtrh Bibliotéka v bratislavskej Inchebe potrvá do nedele.

 

 

 

<<< Späť