Aktuality

Prednáška o 100. výročí Česko-Slovenska z pohľadu historika Dušana Kováča

Prednáška ,,100 rokov Česko-Slovenska” sa bude konať dňa 26.novembra o 15:00 hod. v Aule Odeon na Tomášikovej 20. Prednášku bude viesť PhDr. Dušan Kováč, DrSc. odborník na dejiny Slovenska a strednej Európy v 19. a v prvej polovici 20. storočía. Pozvaní sú všetci, ktorí majú záujem o dejinách Česko-Slovenska zistiť viac.

Prednáška PhDr. Dušana Kováča DrSc. o 100. výročí Česko-Slovenska

 

 

 

<<< Späť