Aktuality

16.ročník modelového zasadnutia OSN na PEVŠ

Na PEVŠ sa 4. – 6. 11. 2016 uskutočnil 16. ročník stredoškolskej konferencie BratMUN (Bratislava Model United Nations). Šlo o modelové zasadnutie Organizácie Spojených národov, ktoré je tradične organizované študentmi gymnázia Jura Hronca. Tento rok sa konferencia uskutočnila pod záštitou UNIS Viedeň (Informačná služba OSN vo Viedni), Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, prezidenta SR Andreja Kisku a Nadácie Novohradská. Tohtoročnej konferencie sa zúčastnilo 145 talentovaných študentov nie len zo slovenských, ale aj zo zahraničných stredných škôl.
Oficiálne otvorenie BratMUN-u sa uskutočnilo 4. novembra v priestoroch Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty v Bratislave. Študenti si vypočuli príhovor poradcu prezidenta SR Martina Bútoru a riaditeľa UNIS-u Viedeň Martina Nesirkyho.
Cieľom konferencie, ktorá sa konala v priestoroch Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, bolo aj tento rok pomôcť študentom vylepšiť si svoje rečnícke a komunikačné schopnosti, ako aj udržať záujem študentov o dôležité globálne témy z oblasti politiky, medzinárodného práva, diplomacie či ekológie, ktoré sa momentálne riešia na svetových fórach. Okrem valného zhromaždenia OSN sa študenti zúčastnili diskusií v jednotlivých orgánoch OSN, ako sú Bezpečnostná rada OSN, UNESCO či Rada OSN pre ľudské práva. Tento rok prebiehali diskusie okrem iného aj o občianskej vojne v Jemene, izraelsko-palestínskom konflikte, výskume koreňových buniek a, samozrejme, aj o utečeneckej kríze.
Okrem možnosti zdokonaľovania sa vo viacerých smeroch, mali delegáti/študenti šancu vytvoriť si veľa nových kontaktov nie len počas samotnej konferencie, ale tiež počas večernej recepcie. Súčasťou večernej recepcie boli aj vystúpenia skvelých mladých hudobníkov a kapiel. Počas pobytu v Bratislave sa delegáti zoznámili aj s kultúrou a históriou slovenskej metropoly.

<<< Späť