Aktuality

Ďalší veľký úspech Paneurópskej vysokej školy

Ako obstáli absolventi Fakulty informatiky PEVŠ z pohľadu priemerného platu vo veľkej konkurencii vysokých škôl?

Ukázali, že študovať informatiku na PEVŠ sa oplatí.

Výsledky nezávislého hodnotenia

Je to veľký úspech Paneurópskej vysokej školy a hlavne Fakulty informatiky. Absolventi PEVŠ patria medzi najlepšie zarábajúcich absolventov vysokých škôl na Slovensku! V rebríčku spomedzi všetkých absolventov vysokých škôl v SR sa absolventi Fakulty informatiky umiestnili na 7. mieste. Údaje spoločnosti Trexima, ktoré 26. 02. 2020 zverejnil denník Trend nájdete TU.

Požiadavky IT sektora

IT sektor patrí dlhodobo medzi najžiadanejšie a najlepšie platovo ohodnotené odvetvia. Príprava na toto povolanie však vyžaduje vysokú kvalitu výuky, odborníkov z praxe a špičkové technické zabezpečenie pre dôkladnú a efektívnu prípravu do praxe študentov.

Štúdium na Fakulte informatiky PEVŠ

V rámci študijného programu aplikovaná informatika si môžu študenti vybrať aj atraktívne zamerania kybernetická bezpečnosť, priemysel 4.0 a Big Data, alebo aplikácie virtuálnej reality. Viac o zameraniach TU.

Špičkový odborníci a vybavenie

V súčasnosti študenti využívajú štyri moderné IT laboratória, ktoré slúžia pre vzdelávanie a výskum, konkrétne laboratórium testovania použiteľnosti, laboratórium virtuálnej a rozšírenej reality, laboratórium sieťových technológií a laboratórium Lego robot, laboratórium veľkých dát Big Data a laboratórium nového smerovania aplikovanej informatiky Priemysel 4.0.

Video referencie a ďalšie informácie

Ďalšie kroky na PEVŠ

Pokračovať na stránku Fakulty informatiky

Informačná brožúra o štúdiu Fakulta informatiky

Podať prihlášku

 

 

<<< Späť