Aktuality

Deti si vyskúšali aj život vysokoškolákov

Už druhý rok Paneurópska vysoká škola  prepožičiava v auguste svoje priestory malým detským študentom v rámci Paneurópskej detskej univerzity, tradične organizovanej vďaka LittleBig. Zvedavé deti si tak mohli naživo výskúšať, aké je to byť vysokoškolákom.

Nadšené deti svetom poznania s radosťou a veľkým nadšením sprevádzali poprední pedagógovia piatich fakúlt PEVŠ a zabezpečili im tam zmysluplný a intelektuálne bohatý program, spestrený ďalšími skvelými aktivitami organizátorov.

Deti vo veku 8-14 rokov tak mali možnosť vďaka Mgr. et. Mgr. art. Jana Žjak, PhD.Mgr. Michaela Škorupová z Fakulty masmédií spoznať Mediálne centrum, vytvoriť si svoj časopis a viesť takmer profesionálne interview.

Ďalej ich svetom emocionálnej inteligencie, poznaním ľudských pováh sprevádzala Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.Fakulty psychológie. Okrem toho mali možnosť navštíviť priamo Národnú banku Slovenska a dozvedieť sa vďaka Ing. Martinovi Chrenovi z Fakulty ekonómie a podnikania niečo o výmennom obchode a peniazoch, doniesli si aj veľa darčekov z exkurzie. Vo štvrtok ich potom RNDr. Ján Lacko, PhD.Fakulty informatiky uviedol do sveta virtuálnej reality a interaktívne mali možnosť vidieť aj využitie optických klamov. Popoludní deti vyskúšali aj pohladkať trúda a spoznali trochu prostredníctvom p. Tomáša Blaškoviča  im neznámy svet včiel na streche budovy, kde PEVŠ drží svoje včelie úle.

Celý vzrušujúci týždeň zavŕšila prednáška JUDr. Andrey Erdősovej, PhD.Fakulty práva, ktorá deťom hovorila o vzniku práva a význame spravodlivosti, pričom zakúsili atmosféru skutočnej súdnej siene, akú vídajú len vo filmoch. Skákacie hrady, pobyt v parku pred budovou Paneurópskej vysokej školy, pestrá strava, no predovšetkým veľa zábavy, poznania a priateľstiev, to je detská univerzita na Paneurópskej vysokej škole a sme nesmierne radi, že sa toto krásne zážitkové leto teší stále väčšej popularite.

<<< Späť