Fakulta psychológie

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Funkcia: Vedúca ústavu

Pracovisko: Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 0.07-2
Tel: +421 2 4820 8867

E-mail: eva.gajdosova@paneurouni.com


Gajdošová