Aktuality

HARMONOGRAMY ZÁPISOV PRE AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

 

 

 

 

 

 

Termíny zápisov:

FAKULTA PRÁVA

FAKULTA PSYCHOLÓGIE

FAKULTA INFORMATIKY

FAKULTA EKONÓMIE A PODNIKANIA 1. ROČNÍKY

FAKULTA EKONÓMIE A PODNIKANIA VYŠŠIE ROČNÍKY

FAKULTA MASMÉDIÍ 1. ROČNÍKY

FAKULTA MASMÉDIÍ VYŠŠIE ROČNÍKY

Študenti, ktorí ešte nedostali rozhodnutie o prijatí, budú zapísaní v termíne na základe dohody so študijným oddelením. Na zápise sa môžu zúčastniť len študenti, ktorí majú uhradené školné a všetky dokumenty potrebné k zápisu. Všetky podmienky pre prijatie nájdete v uvedenom odkaze. https://www.paneurouni.com/uchadzaci/zakladne-informace/terminy-a-podmienky-prijati

<<< Späť