Aktuality

Milí študenti, vážení kolegovia!

Milí študenti, vážení kolegovia!

Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril na prahu nového akademického roka 2020-2021.

Všetci vieme, že tento rok stojíme pred výzvami, ktoré sú pre nás všetkých nové a neočakávané. Vieme, že to nebude jednoduchý rok pre nás všetkých. Som však presvedčený, že výzvy, ktorým budeme čeliť, úspešne zvládneme. Presvedčili ma o tom prvé mesiace tohto kalendárneho roka, v ktorých sme úspešne ukončili predchádzajúci akademický rok, pri dodržiavaní všetkých pravidiel daných Ministerstvom školstva, vládou a pandemickou komisiou. Ukončili sme na všetkých fakultách skúšobné obdobie, štátne záverečné skúšky, ako aj doktorandské skúšky. Viem, že takto budeme úspešne pokračovať aj v tomto akademickom roku.

Želám Vám veľa síl, statočnosti, odvahy, ale i opatrnosti. Dodržiavajte všetky predpisy pandemickej komisie ako aj Pokyn rektora č. 6/2020, ktorý jasne vymedzuje pravidlá pre ďalšie týždne a mesiace.

Dávajte pozor na svoje zdravie, svojich blízkych a buďte ohľaduplní voči svojmu okoliu. Choďte často na prechádzky do voľnej prírody a nevyhľadávajte miesta, kde sa zhromažďuje veľa ľudí.

Prajem Vám pevné zdravie a silnú imunitu.

<<< Späť