Aktuality

Paneurópska vysoká škola získala ocenenie SAMP za rok 2018

SAMP ocenilo PEVŠ

Dňa 14. mája 2019 sa uskutočnil XVIII. Snem Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (ďalej SAMP) v Bratislave. Na tomto sneme prevzal doc. PhDr. František Okruhlica, PhD. za Paneurópsku vysokú školu ako čestný hosť ocenenie za aktívnu spoluprácu a prínos v projekte SAMP „Rok 2018 – Rok rodiny“. Zároveň prevzal ocenenie za osobný prínos ako koordinátor spolupráce PEVŠ a SAMP pre oblasť rodinného podnikania. Ocenení boli aj traja študenti Fakulty ekonómie a podnikania Soňa Mikušová, Imrich Havlík a Ľubica Weidlingová. Naša škola uzatvorila v júni 2017 Memorandum o porozumení a spolupráci so SAMP pre oblasť rodinného podnikania.

<<< Späť