Aktuality

Paneurópske právnické dni 2016

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
Fakulta práva
Vás pozýva
na IV. ročník elektronickej konferencie
Paneurópske právnické dni 2016,
ktorá sa uskutoční v dňoch 23.05.2016 až 26.05.2016 dištančnou formou pod záštitou dekana fakulty práva Paneurópskej vysokej školy prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc.
na tému:
„Prieniky trestného práva a iných právnych odvetví“.

 

Konferencia je orientovaná na mladých vedeckých pracovníkov (doktorandov, trestnoprávnych teoretikov aj praktikov).
Konferencia je určená aj pre osobnosti trestného práva a iných právnych odvetví v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky.

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník s ISBN zastrešený:
prof. JUDr. Jířim Jelínkom, CSc.
Vedúcim Katedry trestného práva, Právnickej fakulty
Univerzity Karlovej v Prahe
„a“
doc. JUDr. Petrom Polákom, PhD.
Vedúcim Ústavu verejného práva, Fakulty práva
Paneurópskej vysokej školy v Bratislave

 

prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
Dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy

Odborný garant konferencie

Viac v dokumente ku konferencii

<<< Späť