Aktuality

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do finančnej zbierky na podporu troch ukrajinských rodín, ubytovaných na pôde PEVŠ.

K 10.5.2022 sa vyzbierala suma 4577 EUR, ktorá bola v plnej výške prevedená na účty našim trom mamičkám. Ich dojatie a vďaka sa ani nedá opísať…

 

Ak by chcel ktokoľvek prispieť, zbierka pokračuje kontinuálne na účte: SK41 1100 0000 0029 4101 2897

<<< Späť