Aktuality

Poznáme termíny zápisov!

zapis do ak. roka 2018/2019

Všetky fakulty PEVŠ majú zverejnené termíny zápisov. Vyššie ročníky môžu nájsť termíny zápisov v úradných informáciách príslušnej fakulty: zápis na fakultu práva, zápis na fakultu psychológie, zápis na fakultu ekonómie a podnikania, zápis na fakultu masmédií a zápis na fakultu informatiky.

Harmonogram zápisov do 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na akademický rok 2018/2019 je nasledovný:

Fakulta práva, 1. bc., denné/externé:

Dátum: 19.09.2018 (streda) o 9:00

Miesto: Aula Minor (prízemie), Tomášikova 20, Bratislava

Fakulta psychológie, 1. bc.:

denné štúdium

Dátum: 10.09.2018 (pondelok) o 9:00

Miesto: Aula Minor (prízemie), Tomášikova 20, Bratislava

externé štúdium:

Dátum: 11.9.2018 (utorok) o 9:00

Miesto: Aula Minor (prízemie), Tomášikova 20, Bratislava

Fakulta masmédií, 1. bc., denné:

Mediálna komunikácia:

Priezvisko začínajúce A až L: 10.9.2018 o 8:30,

Priezvisko začínajúce M až Ž: 11.09.2018 o 8:30

Dizajn médií: 12.9.2018 o 8:30

Miesto konania: Tematínska 10, Bratislava. Študenti sa v určenom čase zhromaždia v posluchárni č. 108 (bývalá P2). Po základných informáciách a pokynoch sa bude konať individuálny zápis na študijnom oddelení, miestnosť č. 201.

Fakulta informatiky,1. bc., denné/externé:

Dátum: 19.9.2018 o 9:00

Miesto: poslucháreň 207 (bývalá P5), Tematínska 10, Bratislava

Fakulta ekonómie a podnikania, 1. bc., denné/externé:

Dátum: 19.9.2018 o 9:00

Miesto: Veľká aula, Tematínska 10, Bratislava

 

Všetky ďalšie informácie vyhľadajte v Informáciách k potvrdení o prijatí, ktoré ste prijali poštou, v úradných informáciách alebo kontaktujte svoje študijné oddelenie.

<<< Späť