Aktuality

Prezentácia vozidla MEGABOT

Dňa 16.07.2021 sa uskutočnilo záverečné pracovné stretnutie riešiteľov projektu SEMOD 79-2/2019-2021 : Aplikácia metód umelej inteligencie pre autonómne vozidlá,
za účasti prizvaných hostí z univerzít, firiem a študentov. Pracovné stretnutie  bolo realizované v priestoroch FI PEVŠ v Bratislave. Cieľom stretnutia bola prezentácia dosiahnutých výsledkov riešenia projektu, výmena a poskytnutie informácii pre ďalšie využitie UI v priemysle a autonómnych vozidlách.

Program pracovného stretnutia:

– cieľ a charakteristika projektu (harmonogram riešenia)
– riešiteľské pracoviska projektu,
– opis a vlastnosti testovaného autonómneho vozidla (MegaBot),
– HW a SW prostriedky a architektúry  riadenia pohybu autonómneho vozidla,
– metódy a algoritmy UI pre riadenie pohybu autonómneho vozidla,
– praktické ukážky riadenia pohybu autonómneho vozidla (mapovanie prostredia pohybu, pohyb vozidla podľa predpísanej trajektórie).

<<< Späť