Aktuality

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala pedagóga PEVŠ do funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy pán doc. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.  a pán rektor Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.  s potešením prijali správu, že jeden z dlhoročných pedagógov Fakulty práva PEVŠ – JUDr. Rastislav Kaššák, PhD. – bol dnes prezidentkou Slovenskej republiky menovaný do funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Kolegovi – JUDr. Kaššákovi, PhD. prajeme v jeho náročnej práci veľa výdrže, úspechov a najmä vyslovujeme presvedčenie, že prostredníctvom výkonu svojej funkcie – uplatňujúc svoje teoretické vedomosti a praktické skúsenosti – prispeje k ďalšiemu posilňovaniu princípov právneho štátu v podmienkach Slovenskej republiky. 

<<< Späť