Aktuality

Prorektor PEVŠ Ľudovít Hajduk sa zúčastnil na 5. schôdzi EPAN v Štrasburgu

Hlavným cieľom rokovania  expertov pre oblasť vzdelávania EPAN (Education Policy Advisors Network – Sieť poradcov pre vzdelávaciu politiku), ktorá sa v týchto dňoch koná v Štrasburgu, je poskytnúť európskym školám súbor konkrétnych nástrojov na iniciovanie konštruktívnej diskusie, ktorá má zabezpečiť rešpektovanie akademických práv a slobôd v prostredí vysokých škôl. Rezort školstva SR zastupuje na medzinárodnom rokovaní expertov o budúcnosti školstva Európskej únie, ktoré organizuje Rada Európy, prorektor Paneurópskej vysokej školy Ľudovít Hajduk.

Delegáti schôdze a zároveň poradcovia pre vzdelávaciu politiku, rozdelení do troch skupín – Hodnotiacej pracovnej skupiny, Pracovnej skupiny pre študijné programy a Pracovnej skupiny pre výučbu a vzdelávanie majú po dvoch rokoch existencie EPAN zhodnotiť, kde sme teraz a ako sme sa sem dostali, zhrnúť poznatky o implementačných činnostiach a stratégiách, ako aj výsledky týchto pracovných skupín. Záverom má byť prehľad úspechov za minulé obdobie a vytýčenie priorít na roky 2020-21.

Hodnotením predkladaných návrhov obsahu a metodík vzdelávania a záverečnými odporúčaniami majú delegáti 5. schôdze EPAN dospieť ku konsenzu v záverečnom spoločnom návrhu konkrétnych cieľov, zásad a štruktúry publikácie o Kompetenciách pre demokratickú kultúru, ktoré budú záväzné pre všetky krajiny EÚ. „Myslím si, že ku konštruktívnemu priebehu rokovania 5. schôdze EPAN v Štrasburgu môžu pomôcť najmä skúsenosti z pedagogickej praxe na vysokých školách na Slovensku, konkrétne aj na masmediálnych štúdiách Paneurópskej vysokej školy, lebo tie v konečnom dôsledku podporujú princípy demokratickej kultúry a posilnenie demokratického občianstva, v rámci ktorého Rada Európy stanovila kľúčové body referenčného rámca na rozvíjanie schopností pre demokratickú kultúru, ktoré Rada Európy odporúča implementovať, “ povedal na margo rokovaní v Štrasburgu prorektor PEVŠ Ľ. Hajduk.

<<< Späť