Aktuality

Publikácia Dĺžka koncipientskej praxe 3 alebo 5 rokov? je dostupná online

Fakulta práva PEVŠ vydala publikáciu, ktorá je prepisom zaznamenaných názorov zúčastnených na diskusii Dĺžka koncipientskej praxe 3 alebo 5 rokov?, ktorá sa konala na pôde Fakulty práva PEVŠ 9.5.2017. Diskusie, ktorú viedli JUDr. Andrea Erdösová, PhD. a JUDr. Rastislav Kaššák, PhD. sa zúčastnili poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD., JUDr. Ján Šikuta, PhD. a JUDr. Zuzana Flaková z Najvyššieho súdu SR, JUDr. Darina Macková z kancelárie Ministerstva spravodlivosti SR, JUDr. Juraj Veverka a JUDr. Ondrej Mularčík zo Slovenskej advokátskej komory, JUDr. Peter Haňdiak z advokátskej kancelárie Garant Partner Legal a JUDr. LL.D Stanislav Ďurica z advokátskej kancelárie Squire, Patton, Boggs, JUDr. Stanislav Bojňanský z Iniciatívy za lepšiu advokáciu a svoje stanovisko zaslal aj JUDr. Peter Kubina z kancelárie Dentons. Prítomní boli tiež študenti práva.

Publikáciu si môžete prečítať tu.

<<< Späť