Aktuality

Spolu so štartom letného semestra spúšťame aj prihlasovanie do programu Erasmus+ pre mobility v akademickom roku 2022/2023!

Mobility študentov do programových krajín – Európska únia (+Turecko, Island, Švajčiarsko, Macedónsko)

 

Granty pre aktuálny akademický rok sa pohybujú v rozpätí 470-570€/mesiac. Pred nástupom na mobilitu je študentom vyplatená záloha na 4 mesiace.

Všetky partnerské univerzity sú dostupné tu.

Prihlasovanie prebieha formou online prihlášky.

Termín na prihlasovanie: 13.3.2022

Študent sa v rámci programu Erasmus +môže prihlásiť aj na praktickú stáž.

Je povinnosťou študenta monitorovať akékoľvek zmeny, vyplývajúce z opatrení jednotlivých krajín (podmienky vstupu do krajiny, povinná karanténa, potreba negatívneho testu, očkovanie…).

Všetkých nominovaných študentov o zmenách v podmienkach mobility okamžite informujeme.

Pre akékoľvek otázky ohľadom prihlasovania/mobility kontaktujte: radka.strakova@paneurouni.com (02/48 208 804).

Všetci prihlásení uchádzači budú po skončení výberového konania kontaktovaní emailom a informovaní o ďalšom postupe.

Mobility študentov do partnerských krajín (krajiny mimo EÚ)

V akademickom roku 2022/23 sa otvára predbežne posledná príležitosť vyslania študentov 1. a 2. stupňa štúdia do partnerských krajín, pre ktoré má PEVŠ na základe projektu financovania v programe Erasmus+ k dispozícii granty pre odchádzajúce mobility (študenti PEVŠ do partnerských krajín). V budúcnosti bude už možnosť financovania obmedzená len na prichádzajúce mobility (študenti z krajín mimo EÚ na PEVŠ).

Mobilitné aktivity bude možné uskutočniť tak, aby boli ukončené do 31.07.2023, pričom nominácia vysielaných študentov na partnerské univerzity sa uskutoční na základe prihlášok pre celý akademický rok 2022/23.

Akékoľvek ďalšie informácie Vám rád poskytne JUDr. Slavomír Rudenko, Ph.D. (slavomir.rudenko@paneurouni.com, 02-48208807).

Krajiny, pre ktoré sa otvára prihlasovanie (mobility s poskytnutím grantu):

 

Bolívia

 • partnerská univerzita: Universidad Católica Boliviana „San Pablo“
 • informácie o partnerskej univerzite: https://internacional.ucb.edu.bo/
 • jazykové predpoklady: španielsky j.; v prípade Business School možnosť štúdia v AJ (http://epc-ucb.edu.bo/epc/), odporúča sa však prinajmenej komunikačná úroveň ŠJ
 • študijné odbory: ekonomické vedy (AJ, resp. ŠJ+AJ); psychológia (vlastné univerzitné kariérne centrum), medzinárodné vzťahy, právo, mediálna tvorba (ŠJ)
 • partnerská univerzita s ohľadom na pandémiu Covid-19 realizuje výučbu naďalej v hybridnej forme (čiastočne prezenčne, čiastočne online)
 • maximálny počet študijných mobilít: 2

Dominikánska republika

 • partnerská univerzita: Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
 • informácie o partnerskej univerzite: Instituto Tecnológico de Santo Domingo (intec.edu.do)
 • jazykové predpoklady: španielsky j., limitovaná kombinácia s časťou štúdia v AJ je možná
 • študijné odbory: ekonomické vedy, médiá a komunikácia, audiovizuálna tvorba, psychológia
 • počet študijných mobilít: 2

 

Mexiko

 • partnerské univerzity a informácie o nich:
 1. Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) Universidad Autónoma de Chihuahua (uach.mx)
 2. Universidad de Monterrey (UDEM) Study at UDEM for one semester | UDEM
 • jazykové predpoklady: odporúča sa španielsky jazyk v prípade UACH a kombinácia anglického a španielskeho jazyka (minimálne komunikačná úroveň) v prípade UDEM, keďže univerzita ponúka pomerne širokú škálu špecializácií a predmetov aj v AJ (podrobná informácia cez pripojený link)
 • študijné odbory: možné všetky študijné odbory a špecializácie PEVŠ, okrem informatiky
 • počet študijných mobilít: 2

 

Indonézia

 • partnerská univerzita: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
 • informácie o partnerskej univerzite: Unika Atma Jaya
 • jazykové predpoklady: anglický j.
 • študijné odbory: možné všetky študijné odbory a špecializácie PEVŠ, okrem informatiky
 • počet študijných mobilít: 2

 

<<< Späť