Aktuality

Stretnutie zástupcov slovenských súkromných vysokých škôl

Dňa 22.10.2019 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov slovenských súkromných vysokých škôl. Prítomní zástupcovia prerokovali súčasnú situáciu, stratégiu a ich ďalšie pôsobenie.

Slovenské súkromné vysoké školy sú pripravené podieľať sa na rozvoji vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku. Pôsobia na základe štátneho súhlasu a preto očakávajú vytvorenie rovnocenných podmienok pre ich ďalšie pôsobenie.

<<< Späť