Aktuality

Titul Doctor honoris causa získal prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. a JUDr. Maroš Šefčovič

Dr.h.c. Šefčovič, Dr.h.c. Hollander

Viac než 10 diplomatov z rôznych krajín sveta, zástupcovia akademickej obce a zvlášť Paneurópskej vysokej školy a iní vzácni hostia sa zišli v stredu 9.mája v aule Maxima Paneurópskej vysokej školy. Dôvodom slávnostného zhromaždenia bolo udelenie titulu Doctor honoris causa dvom významným osobnostiam: uznávanému právnikovi a pedagógovi – prof. JUDr. Pavelovi Holländerovi a podpredsedovi Európpskej komisie a diplomatovi – DrSc. a JUDr. Marošovi Šefčovičovi.

Odovzdávanie čestných doktorátov prebiehalo symbolicky počas Dňa Európy, ktorý je oslavou mieru a jednoty v Európe.

Dôvod udelenia titulu doctor honoris causa Pavlovi Holländerovi:

ako významnej osobnosti, ktorá svojimi aktivitami dlhodobo prispieva k prehlbovaniu právneho vedomia v podmienkach Slovenskej a Českej republiky, ktoré sú zároveň tiež hodnotovými piliermi PEVŠ. Vo svojej bohatej odbornej práci sa zameriava na otázky právnej teórie a filozofie práva, právnej logiky, všeobecnej štátovedy a ústavného práva, vzťahu umenia a práva ako aj medicínskeho práva. Svojimi aktivitami, etickými hodnotami a svojim morálnym príkladom ovplyvňuje budúcich odborníkov v oblasti  práva  a má pozitívny vplyv na mladú generáciu.

Dôvod udelenia titulu doctor honoris causa Marošovi Šefčovičovi:

ako významnej osobnosti, ktorá svojimi aktivitami dlhodobo prispieva k prehlbovaniu právneho vedomia v Európe aj mimo nej, ako aj ku kontinuálnemu šíreniu myšlienok európskej integrácie a jej hodnôt, ktoré sú zároveň tiež hodnotovými piliermi PEVŠ. Svojimi aktivitami, ovplyvňuje budúcich odborníkov v oblasti  práva  a má pozitívny vplyv na mladú generáciu. Patrí medzi našich najvýznamnejších kariérnych diplomatov, ktorý významnou mierou prispel k budovaniu slovenskej diplomatickej služby a podieľal sa aj na integrácia Slovenskej republiky do európskych a transatlantických štruktúr. 

 

<<< Späť