Aktuality

Vážení kolegovia, milí študenti!

Čas neúprosne letí a opäť stojíme na prahu nového roka 2024.

V rámci novoročného príhovoru sa zvykne hodnotiť uplynulý rok. Nemám v úmysle Vás týmto zaťažovať. Snáď spomeniem jednu, ale za to významnú skutočnosť. Naša škola, ako celok úspešne obstála v medzinárodnej akreditácií. Z tohto úspechu sa úprimne tešíme a chcem sa Vám všetkým poďakovať za odvedenú prácu, lebo je to náš spoločný úspech.

Ďakujem Vám všetkým za odvedenú prácu a nasadenie s ktorým ste prispeli, že sme uplynulý rok úspešne zvládli. Stojíme pred novými ďalšími výzvami. Som presvedčený, že pri ich riešení obstojíme!

Záverom Vám všetkým prajem pohodové Vianočné sviatky, pevné zdravie, osobné a pracovné úspechy v roku 2024.

<<< Späť