Aktuality

Vyšehradský štipendijný program pre študentov a výskumníkov

Záujemci o štipendiá sa môžu uchádzať o 3 rôzne typy štipendií – vnútrovyšehradské, štipendiá pre vysielaných, alebo pre prichádzajúcich. Prečítajte si viac o jednotlivých štipendiách.

1. Vnútrovyšehradské štipendiá (Intra-Visegrad Scholarship)

– štúdium/výskum na ktorejkoľvek akreditovanej verejnej alebo súkromnej univerzite alebo inštitúte akadémií vied. Štipendium vo výške 2 300€/semester pre úspešného uchádzača, a hosťujúcu univerzitu vo výške 1 500 €/semester/vedecko-výskumného a pedagogického pracovníka

2. Štipendiá pre vysielaných štipendistov (Out-going Scholarship)

– štúdium/výskum uchádzačov z krajín V4 na ktorejkoľvek akreditovanej verejnej alebo súkromnej univerzite alebo inštitúte akadémií vied v týchto krajinách: AlbánskoArménskoAzerbajdžanBieloruskoBosna and HercegovinaGruzínskoKosovoMacedóniaMoldavaČierna HoraSrbsko a Ukrajina. Štipendium vo výške 2 300€/semester pre úspešného uchádzača, a hosťujúcu univerzitu vo výške 1 500 €/semester/vedecko-výskumného a pedagogického pracovníka. Jednorazový cestovný grant v prípade, ak sa hosťujúca univerzita/inštitút nachádza viac než 1 500 km od miesta súčasnej univerzity/zamestnávateľa.

 3. Štipendiá pre prichádzajúcich štipendistov (In-coming Scholarship)

– štúdium/výskum uchádzačov z krajín mimo V4 na ktorejkoľvek akreditovanej verejnej alebo súkromnej univerzite alebo inštitúte akadémií vied krajín V4. Uchádzači sú občania týchto krajín:  AlbánskoArménskoAzerbajdžanBieloruskoBosna a HercegovinaGruzínskoKosovoMacedóniaMoldavaČierna HoraRuskoSrbsko a Ukrajina. Štipendium vo výške 2 300€/semester pre úspešného uchádzača, a hosťujúcu univerzitu vo výške 1 500 €/semester/vedecko-výskumného a pedagogického pracovníka. Jednorazový cestovný grant v prípade, ak sa hosťujúca univerzita/inštitút nachádza viac než 1 500 km od miesta súčasnej univerzity/zamestnávateľa.

Bližšie informácie: www.visegradfund.org

<<< Späť