OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

Dňa 26.2. 2018 sa uskutočnia na Fakulte ekonómie a podnikania obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore 3.3.18. Medzinárodné podnikanie.

26.2. 2018 o 10,00 – Mag. Sonja Losert

26.2. 2018 o 12,00 – Pamela Claudia Priess, M.A.

26.2. 2018 o 14,00 – Stefan Vogel, MBA

<<< Späť