Oznam o zrušení obhajoby dizertačnej práce

Oznam o zrušení obhajoby dizertačnej práce

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Mgr. Mariána Díreša na Fakulte ekonómie a podnikania v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia a manažment plánovaná na deň 23. 8. 2020 o 15.00  hod. sa neuskutoční.

<<< Späť