Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Dňa 16.3.2023 sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ dizertačná skúška v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

16.03.2023 o 8.30 hod. – Ing. Roman HRUŠKA, LL.M., MBA

<<< Späť