Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Dňa 23.01.2024 o 13.00 hod. sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ dizertačná skúška v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

23. 01. 2024 o 13.00 hod. – Ing. Ladislav Fabo

<<< Späť