Oznámenie o konaní obhajob dizertačných prác

Oznámenie o konaní obhajob dizertačných prác

Dňa 23.8.2023 sa uskutočnia na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia a podnikanie.

23.8.2023 o 10.00 hod. – Ing. Roman Hruška, LL.M., MBA

o 13.00 hod. – Ing. Jozef Vahančík

o 15.00 hod. – Ing. Mgr. Marián Díreš

<<< Späť